Alt om vannkopper og sykdomsforløp!

Vannkopper.org

 Velkommen til vannkopper.org

 

Hva er vannkopper?

Vannkopper.org er et nytt nettsted som kun skal dreie seg om vannkopper (varicella simplex) og relevant info i forhold til denne sykdommen. Vannkopper er en sykdom de aller fleste har et forhold til, enten ved at de har hatt vannkopper selv eller noen i nær omgangskrets har hatt vannkopper. Heldigvis anses vannkopper som relativt uskyldig smitte i barndommen men kan være mer alvorlig i voksen alder.

 

Hva forårsaker sykdommen?

Vannkopper skyldes et virus og er en forholdsvis uskyldig barnesykdom som man i sjeldne tilfeller kan få i voksen alder dersom man ikke har hatt sykdommen som barn. Dersom du har hatt vannkopper og viruset reaktiveres på et senere tidspunkt kan du risikere å få et annet sykdomsforløp som kalles helvetesild. Dette kan være meget langvarig og kan være særdeles smertefullt. For de aller fleste betoner vannkopper seg til en middels plagsom barnesykdom hvor det sterkt kløende utslettet er det som kjennetegner sykdommen.

 

Er vannkopper farlig?

Vannkopper regnes ikke som noen farlig sykdom men dersom sykdomsforløpet blir kraftig bør du uansett oppsøke lege. Dersom den syke har nedsatt immunforsvar bør man alltid oppsøke lege. Selv om vannkopper er forholdsvis lett å diagnostisere selv er det greit å få utelukket andre sykdommer. Når man får vannkopper som voksen går det som regel bra hos personer som ellers er friske.

 

Voksne får som regel mer plager enn barn og det innebærer at utslettene kan bli infisert av f.eks. gule stafylokokker - noe som er nokså vanlig. Man kan også få andre komplikasjoner som for eksempel nevrologiske tilstander som hjernehinnebetennelse eller lungebetennelse, men disse er relativt sjeldne. Blir man skikkelig syk er det ingenting annet å gjøre enn å ta det med ro og kanskje hygge seg litt hos NorgesCasino.com, eller kanskje et annet sted som for eksempel NorskeAutomater.com.

 

Finnes det vaksine?

Det finnes i dag vaksine mot vannkopper men denne gis normalt ikke i Norge da det regnes som en forholdsvis mild sykdom sett i sammenheng med at det er uavklarte sider i forhold til sen skader. Personer med nedsatt immunforsvar kan derimot være aktuelle for vaksinering mot vannkopper. Snakk med legen din om dette.

 

Bør vi smitte barn med vilje med vannkopper?

Siden det er betydelig mer alvorlig å få sykdommen som voksen enn som barn samt at det ikke finnes vaksine mot sykdommen er det mange foreldre som faktisk forsøker å få barna sine smittet dersom andre barn i omgangskretsen har fått sykdommen. Dette gjøres både for å unngå at barna skal bli syke som voksne og som mange sier "for å bli ferdig med det". Om dette er en klok avgjørelse eller ikke skal ikke vi uttale oss om men det er tross alt en klar indikasjon på at man i hvert fall ikke skal gå rundt å være redde for at barna skal få vannkopper.

 

Hvordan lindre kløe ved vannkopper?

Kraftig kløe i forbindelse med vannkopper er nesten unngåelig komplikasjon utover i sykdomsløpet. Spesielt når det er mindre barn som er syke kan dette by på utfordringer i forhold til å hindre at barnet klør seg til blods. Det mest vanlige middelet mot kløe er såkalt hvitvask som fås reseptfritt på apoteket. Det kan også hjelpe med antihistaminer hvor noen varianter fås reseptfritt mens andre krever resept fra lege. Forhør deg med apoteket og/ eller lege dersom du ikke finner tilfredsstillende lindring. Det finnes også en del kjerringråd på tilgjengelig på internett som kan forsøkes på egen risiko.